TRYGG HEMMA - TRYGG LÄNGE MED ACTION

Med hjälp av information och utbildningsprogram om bl.a vård i dagliga livet, hjälpmedel och samhällsstöd underlättas vardagen för äldre och anhöriga och bidrar samtidigt till ökad självständighet och oberoende. Med en enkel bildtelefon får äldre och anhöriga kontakt med vård- och omsorgspersonal som finns bemannade i samtalscentraler. Med bildtelefonen kan äldre och anhöriga också få kontakt med andra i liknande situation och kontakt med barn och barnbarn.
Läs mer om ACTION tjänsten »
Nyheter:
2012-09-28
Vård och omsorg i Mölndal uppmärksammar den Internationella Äldredagen med mässan Peppar peppar- en dag för seniorers säkerhet. På plats finns både Lill-Babs och ACTION!
Klicka här för att läsa mer! »
2012-06-26
ACTION bedöms i en rapport från Länsstyrelsen i Dalarna som ett intressant alternativ för utveckling av betaltjänster.
Klicka här för att läsa mer »
2012-05-21
Träffa oss på Anhörigriksdagen i Varberg den 23-34 maj
Klicka här för att läsa mer »
2012-05-21
Företagare är med och utvecklar anhörigstöd! Det finns säkert flera hundra tusen personer i Sverige som kombinerar anhörigomsorg med förvärvsarbete. I kommunals rapport ”Hänger din mammas trygghet på dig?” talas det om att 100 000 personer gått ner i tid eller slutat arbeta på grund av dubbelarbetet. Och att två tredjedelar av de äldre med hjälpbehov får hjälp av en nära anhörig eller vän som de inte bor med. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga får tillsammans med Anhörigas riksförbund 2,3 miljoner kronor av Socialdepartementet för att gemensamt med företag inom privat och offentlig verksamhet utveckla stöd för förvärvsarbetande anhöriga.
Klicka här för att läsa mer »
ACTION Långbo
Erbjudande till ACTION-användarnas anhöriga och närstående kostnadsfritt.

"Vi har kunnat sitta här hela familjen och pratat med mina föräldrar, det är väldigt positivt"

"Det är fantastiskt att kunna få se barnen och barnbarnen"

Läs mer om ACTION Långbo erbjudandet »

Familjen Birgersson berättar
© ACTION Caring 1997- 2017 Kontakta oss